Vi kan ha andra grupper här samtidigt, men man fikar och äter i åtskilda sällskap i största möjliga mån.