Vi har serveringstillstånd vilket innebär att vi står för all dryck.