Från Resecentrum kan man åka nr 2 och nr 18. Från Trädgårdstorget går buss nr 2 via US till oss.