Livgrenadjärmässen sigil

HUR VI ARBETAR

Miljö

CSRD/ESRS

E1 – Klimatförändringar

Ambition

LED lampor I samtliga ljuskällor, rörelsesensorer, släcka där man inte är. Analysera och följ upp vår energiförbrukning. Minska antalet leveranser från leverantörer, samåka vid cateringuppdrag.

Hur när vi våra mål

75 % av lamporna på Mässen ska vara LED 2025. Rörelsesensorer i samtliga rum.

CSRD/ESRS

E2 – Förerening

Ambition

Att minska användningen av plast, för att minska utsläpp. Att använda så lite kemikalier som möjligt.

Hur när vi våra mål

För att minska användningen av plast, hitta alternativ, välja det alternativ som är bäst för miljön. Vi sorterar vårt avfall och ger även möjligheterna till våra gäster att sortera.

CSRD/ESRS

E3 – Vatten och marina resurser

Ambition

Minska användningen av vatten, servera fisk och skaldjur med godkänd märkning.

Hur när vi våra mål

Stänga av kranen när den inte används, diska fulla maskiner. Sensorstyrda vattenkranar på samtliga handfat, senast 2025. Minska på tvätten på hotellet gör att vi bidrar till minskad vattenanvändning

CSRD/ESRS

E4 – Biologisk mångfald och ekosystem

Ambition

Välja råvaror vi serverar t.ex. kaffe, tomater som där odlingarna gör minst påverkan på miljön.

Hur när vi våra mål

Ställa frågan till våra leverantörer på t.ex. kaffe.

CSRD/ESRS

E5 – Resursanvändning och cirkulär ekonomi

Ambition

Återanvända det som är tjänligt. Skänka rester till välgörenhet. Sortera allt avfall. Laga befintliga möbler, handla i första hand återbruk om det går.

Hur när vi våra mål

Väga gröna påsen, max 7 kg. Använda alla råvaror, även till annat än de är inköpta för.

Social

CSRD/ESRS

S1 – Den egna arbetskraften

Ambition

Att personalen ska ha en hållbar arbetssituation som fungerar även med privatlivet. En trygg arbetsplats både socialt och arbetsuppgifter. Behandla alla lika, platt organisation, behandla alla med respekt. Bredda kompetensen på samtlig personal.

Hur när vi våra mål

Minska antal pass som överstiger 10 timmar, interna och externa utbildningar, Lika lön oberoende av kön. Utvecklingssamtal med både fast och timpersonal.

CSRD/ESRS

S2 – Arbetstagare i värdekedjan

Ambition

Att ta ansvar för personer som finns i vår värdekedja, även leverantörer. T.ex. arbetsvillkor, likabehandling.

Hur när vi våra mål

Vara lyhörd för hur arbetsmiljön är hos våra leverantörer. Ha en tät dialog med leverantörer, så de känner sig trygga med oss som kund.

CSRD/ESRS

S3 – Påverkade samhällen

Ambition

Efter dubbel väsentlighetsbedömning berör detta inte oss

CSRD/ESRS

S4 – Konsumenter och slutanvändare

Ambition

Att våra gäster alltid ska få vad de beställt, att de ska vara nöjda med sitt besök hos oss. Våra gäster ska vilja komma tillbaka och rekommendera oss till andra. Alltid säkerställa det vi serverar.

Hur når vi våra mål

Minst betyg 8,5 på Booking, Hotels och Google. 90 % av de som svarat på vår enkät ska vilja rekommendera oss till andra. Temperaturkontroller vid leveranser, lukta, smaka på det vi serverar.

Ekonomi

CSRD/ESRS

G1 – Ansvarsfullt företagande

Ambition

Ha en god relation med leverantörer och myndighetspersoner vi har kontakter med. Hålla oss uppdaterade i relevanta frågor och regelverk. Ha en tydlig affärsplan, vara transparenta och prioritera uppdrag som bidrar till hållbarhet. En tydlig kommunikation med både gäster och leverantörer om hur vi arbetar med hållbarhet. Det viktigaste för oss är att möta gästerna med ett positivt attityd, att vi är här för deras skull.

Hur när vi våra mål

Mäta och följa upp allt vi gör. Vara uppdaterad inför styrelsemöten, prognoser. Allt för att kunna säkerställa ett långsiktigt företagande. Ha en tät dialog med våra ägare. Kommunicera vår hållbarhetsplan på vår hemsida.