En urskog har aldrig blivit rörd av människan via skogsbruk eller jordbruk vilket gör att man i denna skog kan hitta träd över 270 år gamla, man har till och med hittat träd som grodde på 1500-talet. I denna sagoskog går Ycke urskogsled, en led som är 0,8 km där du kan låta dig förtrollas för en stund av den barriga skogen, se jättegrytor och gamla källor. Grillplasten finner du vid Ycke urskogs östra entré som är utrustad med: eldstad, vindskydd, bänkar och bord, dass samt information om naturreservatet.

Längs med östra entrén passerar också sträckan Ulrika- Malexander (18,7 km) som tillhör Östgötaleden. En annan närliggande sträcka som tillhör Östgötaleden och som går längs med Ycke urskogsnaturreservat är Ulrika-Nargöl, 9 km.

Hitta med bil till östra entrén: Kör länsväg 609 söderut från Vikingstad mot Nykil och Ulrika. Strax före Ulrika tar du höger in på länsväg 588 mot Boxholm. Den östra entrén ligger på vänster sida om vägen, 1,4 km från avtaget.